ΠΟΥΡΕΔΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΙΑ COCKTAILS

funkinpro Strawberry Puree was the top seller of 2011 and shows no sign of stopping in 2012. funkin source the perfect 100% natural strawberries for use in cocktails and have produced a perfect mix of 4 varieties; Ploneoye, Elsanta, Symphony and Senga Sengana Full flavour strawberry supply all year round. Fresh strawberries in particular have substantially inferior flavour outside the June-August harvest season Zero wastage and minimal prep time. Huge savings on costs 100% natural with superior flavour 12 month ambient shelf life. Lasts for 8 days refrigerated once opened Classic Strawberry Cocktails Rossini: 30ml funkin Strawberry Puree Top with Prosecco Serve in a Champagne flute garnish with a strawberry Strawberry Daiquiri: 25ml funkin Strawberry Puree 20ml funkin Pure Pour Lime 50ml White Rum 15ml funkin Sugar Syrup Serve in a martini glass, garnish with a strawberry Ϊ Strawberry Mule: 25ml funkin Strawberry Puree 15ml funkin Pure Pour Lime 50ml Vodka Top with Ginger Ale Serve in a collins glass, garnish with lime Strawberry Sunrise: 25ml funkin Strawberry Puree 10ml funkin Pure Pour Lemon 25ml Tequila 12.5ml Triple Sec 12.5ml Peach Schnapps 15ml funkin Grenadine Top with Orange Juice Strawberry Mule: 25ml funkin Strawberry Puree 15ml funkin Pure Pour Lime 50ml Vodka Top with Ginger Ale Serve in a collins glass Mangoes are nutritionally rich with a unique sweet taste and have seen a recent boom in both the food and cocktail markets, funkin source 100% natural Alphonso, Chato de lea and Totapuri varieties from India and Peru to create the perfect mango puree for cocktails Quality full flavour mango supply all year round. Outside the July-August harvest season fresh mangoes are considerably lower quality and higher cost Zero wastage and minimal prep time. Huge savings on costs 100% natural with superior flavour 12 month ambient shelf life. Lasts for 8 days refrigerated once opened Best Selling Mango Cocktails Mangolini: 25ml funkin Mango Puree Top with Prosecco Serve in a Champagne flute Mango Collins: 50ml funkin Mango Puree 25ml funkin Pure Pour Lemon 50ml Gin Top with Soda Water Mangopolitan: 30ml funkin Mango Puree 10ml funkin Pure Pour Lime 37.5ml Vodka 12.5ml Grand Marnier 50ml Cranberry Juice Serve in a martini glass, garnish with flambe orange Mango Rum Cooler: 37.5ml funkin Mango Puree 25ml funkin Pure Pour Lemon 50ml White Rum 25ml Apple Juice Mango Mojito: 25ml funkin Mango Puree 25ml funkin Pure Pour Lime 50ml White Rum 12.5ml funkin Sugar Syrup 5-8 mint leaves Serve in a collins glass, garnish with mint sprig Serve in a collins glass, garnish with lemon Mango Daiquiri: 25ml funkin Mango Puree 20ml funkin Pure Pour Lime 50ml Gold Rum 10ml funkin Sugar Syrup Serve in a martini glass With a sweet/sour taste raspberries have a wide range of use and are often feature in innovatave twists on classic cocktails, funkin select the finest Heritage, Meeker and Williamette varieties from Eastern Europe and Chile to get the perfect balance for making cocktails Full flavour raspberry supply all year round. Outside the July-August harvest season fresh raspberries are lower quality Zero wastage and minimal prep time. Huge savings on costs 100% natural with superior flavour 12 month ambient shelf life. Lasts 8 days refrigerated once opened Classic Raspberry Cocktails 25ml funkin Raspberry Puree 25ml funkin Pure Pour Lime 50ml White Rum 15ml funkin Sugar Syrup Raspberry Bellini: 20ml funkin Raspberry Puree 100ml Prosecco Serve in a Champagne flute Raspberry Mule: 25ml funkin Raspberry Puree 15ml funkin Pure Pourr Lime 50ml Vodka Top with Ginger Ale Serve in a collins glass Raspberry Mojito: 50ml funkin Raspberry Puree 25ml funkin Pure Pour Lime 50ml White Rum 12.5ml funkin Sugar Syrup 5-8 Mint Leaves Serve in a collins glass, garnish with a raspberry and mint sprig Raspberry Martini: 25ml funkin Raspberry Puree 10ml funkin Pure Pour Lemon 50ml Vodka 5ml funkin Sugar Syrup Raspberry Daiquiri: Serve in a martini glass r Serve in a Martini glass, garnish with lemon Southern Raspberry Lemonade: 50ml funkin Raspberry Puree 25ml funkin Pure Pour Lemon 50ml Bourbon 5ml funkin Sugar Syrup Top with Lemonade Serve in a collins glass, garnish with lime Passion fruits are unique with their tangy/sweet tropical citrus flavour and an intense fruity acidity. They are extremely versatile as a cocktail ingredient and as a result have lately been enjoying immense popularity, funkin have created a blend of the varieties most suited for use in cocktails and have chosen Passiflora, Edulis and Flavicarpa Full flavour passion fruit supply all year round, funkin source passion fruit varieties from Ecuador with the perfect acidic balance for use in cocktails Zero wastage and minimal prep time. Fresh passion fruit is notoriously difficult to prepare, funkinpro is infamously easy to use 100% natural with superior flavour 12 month ambient shelf life. Lasts 8 days refrigerated once opened Classic Passion Fruit Cocktails Serve in a Rocks Glass, garnish with lime Passion Fruit Caiprinhia: 25ml funkin Passion Fruit Puree 20ml funkin Pure Pour Lime 50ml Cachaca 15ml funkin Sugar Syrup Passion Fruit Mojito: 50ml funkin Passion FruitPuree 20ml funkin Pure Pour Lime 50ml White Rum 15ml funkin Sugar Syrup 5-8 Mint Leaves Serve in a collins glass, garnish with a mint sprig GinPassionTonic (GPT): 37.5ml funkin Passion FruitPuree 50ml Gin Top with Soda Water Serve in a collins glass, garnish with lime Pan Pacific: Serve in a Flurricane glas The white peach is a variant on the classic and more common yellow-fleshed peach. It has less acidity and a greater sweetness making it far superior for use in cocktails, funkin have scoured the world for the best 100% natural white peach. We decided on Alphonso, Chato de lea and Totapuri varieties and source them from Italy and France Full flavour white peach supply all year round. Outside the June-August harvest season fresh full flavour peaches are difficult to come by and expensive Zero wastage and minimal prep time. Huge savings on the costs of preparaion 100% natural with superior flavour 12 month ambient shelf life. Lasts 8 days refrigerated once opened Classic Peach cocktails: Peachy Lady: 25ml funkin Peach Puree 5ml funkin Pure Pour Lemon 37.5ml Gin 12.5ml Triple Sec Dash of funkin Sugar Syrup Peach Bellini: 30ml funkin White Peach Puree Top with Prosecco Peach Fuzz: 25ml funkin Peach Puree 15ml funkin Pure Pour Lime 50ml Vodka 50ml Lemonade Serve in a Champagne flute Serve in a rocks glass, garnish with lime Serve in a Martini glass * . ‘:30> Peach Smash: 25ml funkin Peach Puree 12.5ml funkin Purepour Lemon 50ml Cognac 12.5ml funkin Sugar Syrup Good Bad Habit: 25ml funkin Peach Puree 37.5ml Vodka 12.5ml Peach Schnapps Top with Soda Water Serve in a collins glass, garnish with lemon Bourbon Cooler: 50ml funkin Peach Puree 25ml Bourbon 25ml Southern Comfort Top with Orange Juice Serve in a collins glass Αποθήκευση Πριν το άνοιγμα αποθηκεύατε το προϊόν για 12 μήνες σε θερμοκρασία δωματίου. 2. Squeeze Bottle Μετά το άνοιγμα του ασκού, γεμίστε το squeeze Bottle των 500ml και αποθηκεύατε το στο ψυγείο, ή στον πάγο την ώρα του service. 3. Ψυγείο Από την στιγμή που ανοίγεται τον ασκό, το προϊόν διατηρείται εντός ψυγείου για 8 ημέρες. 4. Κατάψυξη Για ακόμη καλύτερη διαχείριση, μπορείτε να καταψύξεται ένα μέρος του προϊόντος, αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, ή να το καταψύξεται σε μερίδες και να τις χρησιμοποιείτε όταν είναι απαραίτητο. Το προϊόν στην κατάψυξη, διατηρείται για 6 μήνες. You 1 Spirit 1 funkin 1 The Perfect Cocktail