Εύκολη φόρμα συμπλήρωσης με Άμεση Αποστολή Επιστροφής-Παραλαβής

Στα πλαίσια της συνεχούς µας προσπάθειας για την ικανοποίηση των αναγκών σας, σχεδιάσαµε το ακόλουθο ερωτηµατολόγιο. Παρά το γεγονός ότι η συµπλήρωσή του είναι προαιρετική, η γνώµη σας για την εταιρεία µας θα αποτελέσει έναν πολύτιµο οδηγό στην προσπάθειά µας να βελτιώσουµε την ποιότητα τόσο των προϊόντων µας όσο και των γενικότερων παρεχόµενων υπηρεσιών µας, ώστε να µπορέσουµε να προσφέρουµε σε εσάς καλύτερες υπηρεσίες.
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τον πολύτιµο χρόνο που θα διαθέσετε για τη συµπλήρωση αυτού του ερωτηµατολογίου.

  Ονοματεπώνυμο

  Email

  Τηλέφωνο

  Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από:
  Την ποιότητα των προϊόντων µας συνολικά;

  Αναφέρατε προϊόντα ή κατηγορίες οι οποίες πιστεύετε ότι χρειάζονται βελτίωση:

  Την ποιότητα της συσκευασίας των προϊόντων;

  Αναφέρατε προβλήµατα που έχουν παρουσιαστεί και τυχών βελτιώσεις:

  Τη σχέση ποιότητας – τιµής των προϊόντων µας;

  Την εξυπηρέτηση της εταιρείας µας;

  Αναφέρατε σηµεία βελτίωσης

  Την χρησιµότητα του µηνιαίου φακέλου στοιχείων;

  Την υποστήριξη και την εξυπηρέτηση κατά την τηλεφωνική επικοινωνία;

  Την συνέπεια στο χρόνο παράδοσης;

  Τις υπηρεσίες µεταφοράς – παράδοσης και την ποιότητα των προϊόντων κατά την παραλαβή;

  Έχετε να µας κάνετε επιπλέον κάποιες προτάσεις βελτίωσης;

  Υπάρχουν κάποιες επιπλέον ανάγκες σας που θα θέλατε να καλύψουµε;

  Είναι χρήσιµο και κατατοπιστικό το site της εταιρίας µας «www.mauroudis.gr»; Μήπως έχεται προτάσεις βελτίωσης η τυχόν προσθήκης κάποιου υλικού;