ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-041

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΙΝΟΚΙΟ ΦΡΕΣΚΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

3,01

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-134

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΧΑΝΤΡΕΣ

1,69

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-139

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ

3,98

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-502

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1,50

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-089

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΤΣΙΚΟΡΙ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

2,17

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-130

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΤΖΑΝΕΡΑ ΦΡΕΣΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

3,09

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-123

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΣΧΟΙΝΟΠΡΑΣΣΟ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

2,55

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-140

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΣΥΚΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

8,92

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-027

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΣΤΙΦΑΔΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ

0,39

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-116

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΣΤΑΦΥΛΙΑ Α’ ΜΑΥΡΑ ΠΕΡΟΥ

5,32

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-114

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΣΤΑΦΥΛΙΑ Α’ ΑΣΠΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2,24

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-101

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ ΦΡΕΣΚΑ

10,81

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-122

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΣΠΑΝΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

1,35

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-121

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΣΠΑΝΑΚΙ ΒΑBY ΦΡΕΣΚΟ

5,70

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-128

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΣΚΟΡΔΑΚΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΕΒΡΟΥ

3,92

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-152

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΣΕΛΕΡΙ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

2,11

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-033

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΣΑΝΓΚΟΥΙΝΙ ΦΡΕΣΚΟ ΚΥΠΡΟΥ

1,36

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-063

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΣΑΛΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗ (ΤΕΜΑΧΙΟ)

0,91

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-800

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΡΟΜΑΝΕΣΚΟ ΣΑΛΑΤΑ

3,25

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-071

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΡΟΚΚΑ ΒΑBY ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΑΤΣΑΚΙ

1,13

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-157

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΡΟΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΠΕΛΛΑΣ

1,52

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-106

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΦΡΕΣΚΑ ΣΚΥΔΡΑΣ

1,50

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-035

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΡΙΓΑΝΗ ΦΡΕΣΚΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

1,90

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-110

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΡΕΠΑΝΙΑ ΛΕΥΚΑ ΦΡΕΣΚΑ

1,67

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-112

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΡΕΠΑΝΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΡΕΣΚΑ

0,90

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-150

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΡΕΒΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1,50

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-077

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΡΑΝΤΙΤΣΙΟΥΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

2,10

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-092

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΠΡΑΣΣΑ ΦΡΕΣΚΑ ΕΝΤΟΠΙΑ

2,25

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-081

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΠΙΠΕΡΙΕΣ.ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

1,26

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-085

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΡΙΧΡΩΜΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ

3,36

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-803

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΠΕΠΟΝΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΜΙΝΙ

2,10

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-102

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΠΕΠΟΝΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΘΗΒΑΣ

1,26

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-019

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΠΑΠΑΓΙΑ ΦΡΕΣΚΙΑ ΕΚΟΥΑΝΤΟΡ

4,86

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-078

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΝΤΟΜΑΤΑ ΦΡΕΣΚΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α’

1,65

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-142

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΦΡΕΣΚΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

2,10

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-072

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΜΠΑΝΑΝA””ΦΡΕΣΚΙΑ ΕΚΟΥΑΔΟΡ

1,40

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-058

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΜΠΑΜΙΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ

4,47

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-076

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ ΦΡΕΣΚΑ

1,68

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-064

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΜΗΛΑ Α’ ΓΚΡΑΝ ΣΜΙΘ ΗΜΑΘΙΑΣ

0,90

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-156

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΜΕΝΤΑ ΦΡΕΣΚΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

0,75

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-069

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ ΒΕΡΟΙΑ

1,96

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-054

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΗΛΕΙΑΣ

1,50

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-066

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

1,35

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-067

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ ΚΛΙΜΕΝΤΙΝΕΣ

1,65

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-007

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΛΟΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ.BIANGA

1,13

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-029

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ

10,13

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

04-061

ΦΡΟΥΤΑ & ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ (VEGAN)

ΛΑΧΑΝΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ

2,04