Γενικά

Εκπαίδευση προσωπικού σε κανόνες υγιεινής

Κανόνες υγιεινής για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής

Γενικές απαιτήσεις για τους χώρους

Ειδικές απαιτήσεις για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας ή μεταποίησης τροφίμων

Απαιτήσεις για κινητούς ή / και προσωρινούς χώρους μαζικής εστίασηςΜεταφορά

Απαιτήσεις εξοπλισμού

Απορρίμματα τροφών

Παροχή νερού

Προσωπικό, υγεία και στοματική υγιεινή

Προστασία της ασφάλειας των τροφίμωνΣημεία ελέγχου

Παραρτήματα οδηγού

Ανάλυση Επιδημιολογικών Δεδομένων

Ανάπτυξη Βακτηρίων

Αποστείρωση Μικροοργανισμών

Γενετική Μικροβίων

Γενική Μικροβιολογία

Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

Ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις (ο ρόλος του νοσηλευτή)

Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία

Επιτήρηση Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Καταβολισμός Βακτηρίων

Νομικό Πλαίσιο Προϊόντων Μονάδων Υγείας

Οδηγίες Απολύμανσης Μονάδων Υγείας

Ονοματολογία Μικροοργανισμών

Ορολογία και σημασία του Καθαρισμού της Απολύμανσης και της Αντισηψίας

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Υγιεινή και Πλύσιμο Ενδυμάτων – IFH

Υγιεινή στην κουζίνα- IFH

Υγιεινή των χεριών στο νοσοκομείο

Υγιεινή Χεριών ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ