ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-507

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΧΑΡΟΥΠΑΛΕΥΡΟ

3,50

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-505

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΠΑΤΑΤΑΛΕΥΡΟ ΡΙCCOLINO 1000γρμ

1,43

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-551

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ ROBBIN HOOD ΙΤΑSKA 22,7KG

51,75

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-037

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ .25Κg ΦΥΛΛΟΥ ΤΟP

31,21

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-039

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ .25Κg ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ

29,40

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-021

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ .25Κg ΚΑΤΗΓ.ΤΣΙΑΠΟ

47,08

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-046

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ .25Κg ΚΑΜΠΑΓΙΟΥ

51,48

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-412

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ .25Κg ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

31,93

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-042

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ .25Κg ΕΧΤRA FINO

19,26

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-043

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ .25Κg EXTRA ΖΥΜΩΤΟ

35,92

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-003

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ .25Kg EXΤRA ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΣ

34,83

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-402

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ ,25Kg SUPER ΤΣΟΥΡΕΚΙΟΥ

34,80

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-030

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ *25Κg ΚΑΤΗΓ.Π”” Τ.55%

25,05

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-048

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ *25Κg ΔΥΝΑΤΟ Τ.70%

14,89

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-025

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ *25Κg ΑΜΕΡΙΚΗΣ SUPER

34,11

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-054

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ *25Κg SUPER ΔΥΝΑΤΟ Τ.70%

16,70

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-041

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ *25Κg PIZZA TIPO 00 ITALY

27,22

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

09-024

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΑΛΕΥΡΙ *25Κg ASSO ΜΑΛΑΚΟ Τ.70%

14,89

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ-ΑΛΕΥΡΙ-ΦΑΡΙΝΑ

error: Το περιεχόμενο είναι προστατευμένο !!!