Απαιτήσεις για κινητούς ή / και προσωρινούς χώρους μαζικής εστίασης