ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΧΥΜΑ 050Χ050cm ()

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΑΚΟΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΥΜΑ 050Χ050cm) Κόκκινοι σάκοι ΜΕ τυπωμένο το σήμα των τοξικών μολυσματικών αποβλήτων. Ειδικές για εντός των κόκκινων κυτίων μετά την χρήση τους. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 50Χ50cm ΠΑΧΟΣ : 90micra. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Δέμα 20. Απόλυτα συμβατοί με το ΦΕΚ 1537 Β 8/5/2012. Ελεγμένες κατά UN σε τεστ σχισίματος & κρούσης. Εξασφαλίζουν τέλεια στεγανότητα και υψηλές αντοχές. UN Approval (πιστοποίηση καταλληλότητας για μεταφορά επικίνδυνων υλικών). Άνευ κλείστρου. Κατασκευασμένοι από ειδικά μείγματα πολυαιθυλενίου HDPE και LDPE, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να παραχθούν σε μικρότερο πάχος (micra) αλλά με αυξημένη αντοχή. Αποτέλεσμα να συντελούν στη τελική μείωση του κόστους πραγματικής χρήσης ανα τεμάχιο. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΝ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ : ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΕ ΣΗΜΑ : για ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ προορισμού ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑ : για ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ προορισμού ΕΝΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΥΤΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΜΕ ΣΗΜΑ : για ΑΜΙΓΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ προορισμού ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑ : για ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ προορισμού ΕΝΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΚΥΤΙΟΥ

Ενδεικτική Τιμή (άνευ φπα)

2,03

ΠΡΟΣΟΧΗ !
Η τιμή είναι αρχική προ εκπτώσεων

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΥΠΟΛΟΙΠΟ(ΣΤΟΚ) ΑΠΟΘΗΚΗΣ : Μηδενικό απόθεμα. Η τιμή ενδέχεται να μεταβληθεί.

Κωδικός προϊόντος (ERP ID) : 45-680 Κατηγορία:
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΦΠΑ

ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΑΚΟΙ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΥΜΑ 050Χ050cm) Κόκκινοι σάκοι ΜΕ τυπωμένο το σήμα των τοξικών μολυσματικών αποβλήτων. Ειδικές για εντός των κόκκινων κυτίων μετά την χρήση τους. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 50Χ50cm ΠΑΧΟΣ : 90micra. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Δέμα 20. Απόλυτα συμβατοί με το ΦΕΚ 1537 Β 8/5/2012. Ελεγμένες κατά UN σε τεστ σχισίματος & κρούσης. Εξασφαλίζουν τέλεια στεγανότητα και υψηλές αντοχές. UN Approval (πιστοποίηση καταλληλότητας για μεταφορά επικίνδυνων υλικών). Άνευ κλείστρου. Κατασκευασμένοι από ειδικά μείγματα πολυαιθυλενίου HDPE και LDPE, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να παραχθούν σε μικρότερο πάχος (micra) αλλά με αυξημένη αντοχή. Αποτέλεσμα να συντελούν στη τελική μείωση του κόστους πραγματικής χρήσης ανα τεμάχιο. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΥΠΩΝ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ : ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΕ ΣΗΜΑ : για ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ προορισμού ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑ : για ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ προορισμού ΕΝΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΥΤΙΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΜΕ ΣΗΜΑ : για ΑΜΙΓΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ προορισμού ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑ : για ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ προορισμού ΕΝΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΚΥΤΙΟΥ

 

Για περεταίρω ειδικές & τεχνικές πληροφορίες του συγκεκριμένου είδους σχετικά με :

1)     Πιστοποιητικά που διαθέτει (CE, άδεια Ε.Ο.Φ., καταχώρηση Γενικού Χημείου του Κράτους κλπ)
2)     Τεχνικές Προδιαγραφές Ποιότητος Υλικών (SDS)
3)     Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)
4)     Φυσικοχημικές Αναλύσεις Διακριβωμένων Εργαστηρίων - Ινστιτούτων
5)     Εργοστασιακές, Παραγωγικές, Εισαγωγικές & Μεταποιητικές Πιστοποιήσεις : ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 13485, ISO 14001, BRC, IFS

Θα πρέπει να αιτηθείτε την αποστολή τους μέσο της σχετικής διεύθυνσης mail : sales@mauroudis.gr

            Παρακαλούμε στο mail απαραίτητα θα πρέπει να συμπληρώστε : τα εταιρικά σας στοιχεία καθώς και το ονοματεπώνυμο με τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

 

 

Για περεταίρω ειδικές & τεχνικές πληροφορίες του συγκεκριμένου είδους σχετικά με :

1)     Πιστοποιητικά που διαθέτει (CE, άδεια Ε.Ο.Φ., καταχώρηση Γενικού Χημείου του Κράτους κλπ)
2)     Τεχνικές Προδιαγραφές Ποιότητος Υλικών (SDS)
3)     Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)
4)     Φυσικοχημικές Αναλύσεις Διακριβωμένων Εργαστηρίων - Ινστιτούτων
5)     Εργοστασιακές, Παραγωγικές, Εισαγωγικές & Μεταποιητικές Πιστοποιήσεις : ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 13485, ISO 14001, BRC, IFS

Θα πρέπει να αιτηθείτε την αποστολή τους μέσο της σχετικής διεύθυνσης mail : sales@mauroudis.gr

            Παρακαλούμε στο mail απαραίτητα θα πρέπει να συμπληρώστε : τα εταιρικά σας στοιχεία καθώς και το ονοματεπώνυμο με τηλέφωνο επικοινωνίας.