ΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΣΕ ΣΟΥΠΛΑ, ΣΟΥΒΕΡ & BARMAT ΑΠΟ ΒΙΝΥΛΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ