ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία κατ’ εξοχήν παράγει παραδοσιακά και ονομαστά τυριά . Σήμερα αρκετά από αυτά είναι τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2081/92/ΕΟΚ για την “Προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και Ονομασιών Προέλευσης των Γεωργικών προϊόντων και Τροφίμων”. Ως προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ορίζονται τα προϊόντα, τα οποία προέρχονται από μία συγκεκριμένη περιοχή και των οποίων η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως στο συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον. Η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία των προϊόντων αυτών γίνονται αποκλειστικά και μόνο στην οριοθετημένη περιοχή και σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές.

Πιο συγκεκριμένα για τα τυριά, η Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) σημαίνει:
α. Οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή παραγωγής και μεταποίησης του γάλακτος
β. Καθορισμένο είδος γάλακτος
γ. Καθορισμένο τρόπο παραγωγής του τυριού (πρόσθετα, χρόνοι και θερμοκρασίες παραγωγής, μέσα συσκευασίας, χρόνοι και θερμοκρασίες ωρίμανσης) για να παραχθεί τελικά τυρί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Τα ελληνικά τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) έχουν κατοχυρωθεί τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που σημαίνει ότι κανένα άλλο τυρί δεν μπορεί να φέρει τις ονομασίες των ελληνικών τυριών Π.Ο.Π.
Η ΑΓΝΟ παράγει εκλεκτά τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) και συγκεκριμένα Φέτα και Κασέρι. Τα τυριά Π.Ο.Π. της ΑΓΝΟ χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και ξεχωρίζουν για την εξαιρετική γεύση και το άρωμά τους.