ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ site

Το side mauroudis.gr έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ουτοσώστε να μπορεί και να παρέχει στους πελάτες του πολλές υπηρεσίες οι οποίες είναι πέραν των κλασικών. Αυτό είναι αποτέλεσμα προεργασίας και αναλύσεων πολλών ετών. Η συνεχείς έρευνες και ενημερώσεις που πραγματοποιούνται σε καθημερινό επίπεδο, το καθιστούν πρότυπο και ταυτόχρονα, πρωτοπόρο ελληνικό side υπηρεσιών της αγοράς HO.RE.CA.


ΠΡΟΣΟΧΗ !
Το παρόν site, (για την ενημέρωση των πελατών του), περιέχει συνδέσμους με τρίτες ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται από το mauroudis.gr.
Το mauroudis.gr δεν μπορεί να καθορίσει, επεξεργαστεί υλικό από τρίτες ιστοσελίδες.
Δεν καθίσταται δηλαδή υπεύθυνο για το υλικό των τρίτων ιστοσελίδων.
Το mauroudis.gr είναι για προσωπική χρήση και απαγορεύεται η οποιαδήποτε εμπορική χρήση του.
Το υλικό που περιέχεται στο mauroudis.gr με την εξαίρεση του υλικού που παρέχεται από τα φιλοξενούμενα links, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του mauroudis.gr και συνεπώς προστατεύεται από τις εθνικές και διεθνείς συμβάσεις για τα πνευματικά δικαιώματα.
Χρήση των κατατεθειμένων σημάτων και του υλικού του χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη, μπορεί να εγείρει νομικές απαιτήσεις από μέρους του.
Απαγορεύεται η εμπορική χρήση του υλικού του mauroudis.gr, των τρίτων ιστοσελίδων που διανέμονται μέσω του mauroudis.gr, η αναδημοσίευση, αρνητική ή θετική διαφήμιση ή για προσφορά παραδείγματος στο ευρύτερο κοινό.
Σε περίπτωση προσπάθειας : (να αλλαχθεί, προστεθεί, αφαιρεθεί, απενεργοποιηθεί, επεξεργαστεί, κακοποιηθεί ή να επέμβει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο “hacking” στο mauroudis.gr και στο υλικό του με χρήση οποιονδήποτε άλλων εργαλείων πέρα από αυτών που ανοιχτά το mauroudis.gr προσφέρει στoυς πελάτες του), θα ενέχει νομικές κυρώσεις.