ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ VoIP GRANDSTREAM GSGXP1610 ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ()

Ενδεικτική Τιμή (άνευ φπα)

48,39

ΠΡΟΣΟΧΗ !
Η τιμή είναι αρχική προ εκπτώσεων

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

ΥΠΟΛΟΙΠΟ(ΣΤΟΚ) ΑΠΟΘΗΚΗΣ : Μηδενικό απόθεμα. Η τιμή ενδέχεται να μεταβληθεί.

Κωδικός προϊόντος (ERP ID) : 46-155 Κατηγορία:
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΦΠΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ VoIP GRANDSTREAM GSGXP1610 ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ. Οθόνη: Graphical 132×48. Δυνατότητες τηλεφώνου:Κατάσταση γραμμής (Ένδειξη ενεργής γραμμής, ονόματος και αριθμού). Menu Driven User Interface. Κράτηση κλήσης, Αναμονή κλήσης. Caller ID όνομα και αριθμός και εξερχόμενο Caller ID Blocking, Φραγή εξερχόμενου Caller ID. Μεταφορά κλήσεως (Attended και Unattended). Συνδιάσκεψη κλήσεων. Αυτόματη επανάκληση Κλήση με κατεβασμένο ακουστικό, Επανάκληση σε κατειλημμένη γραμμή, Φραγή κλήσεως (ανώνυμη και επιλεκτική). Hot Line και Warm Line αυτόματη κλήση. Αρχείο κλήσεων: αναπάντητες, εισερχόμενες, εξερχόμενες, Επανάκληση από το αρχείο κλήσεων. Προσωπικό ευρετήριο με αυτόματη κλήση. Λειτουργία μην ενοχλείτε (οι καλούντες ακούν το σήμα κατειλημμένου). Υποστήριξη URI (IP) κλήσεων (αριθμοί Vanity). Πολλαπλά Ring Tones με επιλογή Ring Tone ανά γραμμή. Ημερομηνία και ώρα με υποστήριξη Intelligent Daylight Savings. Διακριτικό κουδούνισμα βάσει του καλούμενου και κληθέντα αριθμού. Υποστήριξη και ρύθμιση Dial/Numbering Plan ανά γραμμή. DNS SRV και Multiple A Records για Proxy Lookup και Proxy Redundancy. Πλήκτρα:2 κουμπιά γραμμών. LED ένδειξης κατάστασης γραμμής: Active, Idle, On Hold, Unregistered. 5 κουμπιά πλοήγησης. 3 προγραμματιζόμενα κουμπιά. Ένδειξη αναμονής ηχητικού μηνύματος. Κουμπί ανάκτησης ηχητικού μηνύματος. Κουμπί κράτησης κλήσης. Κουμπί ρυθμίσεων για πρόσβαση σε χαρακτηριστικά, ρυθμίσεις και menu διαχείρισης. Γραμμές SIP:1. Θύρες Ethernet:1 LAN 10/100. 1 Switched LAN 10/100 για σύνδεση υπολογιστή. IPv4 – Internet Protocol v4 (RFC 791) αναβαθμίσιμο σε v6 (RFC 1883). DHCP Client & Server – Dynamic Host Configuration Protocol (RFC 2131). Type of Service – TOS (RFC 791/1349) VLAN Tagging 802.1p/q – Layer 2 QoS. Πρωτοκόλλο VoIP:SIPv2. Session Initiation Protocol Version 2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264) SIP Proxy Redundancy – Dynamic μέσω DNS SRV, A Records. SIP υποστήριξη σε Network Address Translation Networks – NAT (including STUN). SIPFrag (RFC 3420). IP Address.

 

Για περεταίρω ειδικές & τεχνικές πληροφορίες του συγκεκριμένου είδους σχετικά με :

1)     Πιστοποιητικά που διαθέτει (CE, άδεια Ε.Ο.Φ., καταχώρηση Γενικού Χημείου του Κράτους κλπ)
2)     Τεχνικές Προδιαγραφές Ποιότητος Υλικών (SDS)
3)     Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)
4)     Φυσικοχημικές Αναλύσεις Διακριβωμένων Εργαστηρίων - Ινστιτούτων
5)     Εργοστασιακές, Παραγωγικές, Εισαγωγικές & Μεταποιητικές Πιστοποιήσεις : ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 13485, ISO 14001, BRC, IFS

Θα πρέπει να αιτηθείτε την αποστολή τους μέσο της σχετικής διεύθυνσης mail : sales@mauroudis.gr

            Παρακαλούμε στο mail απαραίτητα θα πρέπει να συμπληρώστε : τα εταιρικά σας στοιχεία καθώς και το ονοματεπώνυμο με τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

 

 

Για περεταίρω ειδικές & τεχνικές πληροφορίες του συγκεκριμένου είδους σχετικά με :

1)     Πιστοποιητικά που διαθέτει (CE, άδεια Ε.Ο.Φ., καταχώρηση Γενικού Χημείου του Κράτους κλπ)
2)     Τεχνικές Προδιαγραφές Ποιότητος Υλικών (SDS)
3)     Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)
4)     Φυσικοχημικές Αναλύσεις Διακριβωμένων Εργαστηρίων - Ινστιτούτων
5)     Εργοστασιακές, Παραγωγικές, Εισαγωγικές & Μεταποιητικές Πιστοποιήσεις : ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 13485, ISO 14001, BRC, IFS

Θα πρέπει να αιτηθείτε την αποστολή τους μέσο της σχετικής διεύθυνσης mail : sales@mauroudis.gr

            Παρακαλούμε στο mail απαραίτητα θα πρέπει να συμπληρώστε : τα εταιρικά σας στοιχεία καθώς και το ονοματεπώνυμο με τηλέφωνο επικοινωνίας.