ΓΡΑΝΙΤΑ 30% ΦΡ.ΔΑΣΟΥΣ 1:5 2Κg

Ενδεικτική Τιμή (άνευ φπα)

6,21

Κωδικός προϊόντος (ERP ID): 17-954 Κατηγορία:

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΟΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΦΠΑ

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟY

Για περεταίρω ειδικές & τεχνικές πληροφορίες του συγκεκριμένου είδους σχετικά με :

1)     Πιστοποιητικά που διαθέτει (CE, άδεια Ε.Ο.Φ., καταχώρηση Γενικού Χημείου του Κράτους κλπ)

2)     Τεχνικές Προδιαγραφές Ποιότητος Υλικών (SDS)

3)     Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS)

4)     Φυσικοχημικές Αναλύσεις Διακριβωμένων Εργαστηρίων - Ινστιτούτων

5)     Εργοστασιακές, Παραγωγικές, Εισαγωγικές & Μεταποιητικές Πιστοποιήσεις : ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 13485, ISO 14001, BRC, IFS,

Θα πρέπει να αιτηθείτε την αποστολή τους μέσο της σχετικής διεύθυνσης mail :

            Παρακαλούμε στο mail απαραίτητα θα πρέπει να συμπληρώστε : τα εταιρικά σας στοιχεία καθώς και το ονοματεπώνυμο με τηλέφωνο επικοινωνίας.