ΠΟΤΗΡΙΑ 1 ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ποτηρια-1-χρηςεως-με-η-χωρις-λογοτυπο
ποτηρια-1-χρηςεως-με-η-χωρις-λογοτυπο
ποτηρια-1-χρηςεως-με-η-χωρις-λογοτυπο
ΤΥΠΩΣΗ ΜΑΚΕΤΑΣ ΠΟΤΗΡΙΩΝ 1 ΧΡΗΣEΩΣ ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ HOT 4οΖ “Coffee to go” (GE:44-747) (ΚΙΒΩΤΙΟ ME 40 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 50.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΎΠΩΣΗΣ 70.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΑΚΕΤΑ : ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2,5 ΜΗΝΕΣ (απο έγκριση μακέτας) ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ HOT 8οΖ “Coffee to go” (GE:44-435) (ΚΙΒΩΤΙΟ ME 20 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ SO ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 10.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 50.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 70.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΑΚΕΤΑ ΔΩΡΕΑΝ (μόνο για τα 10.000 = 80€/χρώμα) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2,δ ΜΗΝΕΣ (απο έγκριση μακέτας) ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ HOT 12οΖ “Coffee to go”(GE:44-767) (ΚΙΒΩΤΙΟ ME 20 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ’ ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 10.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 50.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 70.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΑΚΕΤΑ ΔΩΡΕΑΝ (μονο για τα 10.000 = 80<Ε/χρώμα) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2,5 ΜΗΝΕΣ (απο έγκριση μακέτας) ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ HOT 14οΖ “Coffee to go” (GE:44-771) (ΚΙΒΩΤΙΟ ME 20 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΙΜΗ ΤΎΠΩΣΗΣ 10.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΎΠΩΣΗΣ 50.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 70.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΑΚΕΤΑ ΔΩΡΕΑΝ (μόνο για τα 10.000 = ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2,5 ΜΗΝΕΣ (απο έγκριση μακέτας) ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ HOT 16οΖ “Coffee lovers” (CE 44-769) (ΚΙΒΩΤΙΟ ME 40 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΙΜΗ ΤΎΠΩΣΗΣ 10.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΎΠΩΣΗΣ 30.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΎΠΩΣΗΣ 50.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΤΎΠΩΣΗΣ 70.000 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΑΚΕΤΑ ΔΩΡΕΑΝ (μόνο για τα 10.000 = 8θε/χροόμα) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2,5 ΜΗΝΕΣ (απο έγκρισή μακέτας) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ - ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ “GLASSBAG” Σακούλα διάφανη μεταφοράς ροφημάτων με 2 θήκες. Διαστάσεων 30X27cm, βάρους 4γρμ. Κιβώτιο με 4 πακέτα των 500 τεμαχίων. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ (ccoc 4χρωιιία) ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΙΟ.ΟΟΟτεη & δΟ.ΟΟΟτευ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΚΕΤΑΣ απο 1 εως 4χρωμία : 80€ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ <52 7>ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 15 ΗΜΕΡΕΣ (αηο ενκαση uaxcrac) ‘ * 2 ΘΕΣΕΩΝ (για 10000τεμ) (52 754) * 2 ΘΕΣΕΩΝ (για 80000τεμ) * 4 ΘΕΣΕΩΝ (για 10000τεμ) * 4 ΘΕΣΕΩΝ (για 80000τεμ) ΤΥΠΩΣΗ ΜΑΚΕΤΑΣ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ HOT ΜΑΥΡΟ 4οΖ (GE:44-106) (ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 40 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 30.000 ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 50.000 ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 70.000 ΤΕΜ. ΜΑΚΕΤΑ : ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 3 ΜΗΝΕΣ(απο έγκριση μακέτας;) ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ HOT ΜΑΥΡΟ 8οΖ (GE:44-107) (ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 20 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 10.000 ΤΕΜ. : ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 30.000 ΤΕΜ. : ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 50.000 ΤΕΜ. : ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 70.000 ΤΕΜ. : ΜΑΚΕΤΑ ΔΩΡΕΑΝ (μόνο για τα 10.000 = 80€/χρώμα) ΠΑΡΑΔΟΣΗ 3 ΜΗΝΕΣ (απο έγκριση μακέτας;) ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ HOT ΜΑΥΡΟ 12οΖ (GE:44-108) (ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 20 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 10.000 ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 30.000 ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 50.000 ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 70.000 ΤΕΜ. ΜΑΚΕΤΑ ΔΩΡΕΑΝ (μονο για τα 10.000 = 80£/χρώμα) ΠΑΡΑΔΟΣΗ 3 ΜΗΝΕΣ (απο έγκριση μακέτας:) ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ HOT ΜΑΥΡΟ Ι4οΖ (GE:44-112) (ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 20 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 10.000 ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 30.000 ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ S0.000 ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 70.000 ΤΕΜ. ΜΑΚΕΤΑ ΔΩΡΕΑΝ (μόνο για τα 10.000 = 8θ£/χρώμα) ΠΑΡΑΔΟΣΗ 3 ΜΗΝΕΣ (απο έγκριση μακέτας;) ΠΟΤΗΡΙΑ DOUBLE WALL (διπλότοιχα) ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 20 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 25 ΤΕΜ. ΜΑΚΕΤΑ-ΚΛΙΣΕ : ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 3 ΜΗΝΕΣ 8οΖ ΤΙΜΗ ΑΤΥΠΩΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΤΥΠΩΣΗ 30.000τεμ : ΤΥΠΩΣΗ 50.000τεμ : ΤΥΠΩΣΗ 70.000τεμ : 14οΖ ΤΙΜΗ ΑΤΥΠΩΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΥΠΩΣΗ 30.000τεμ : ΤΥΠΩΣΗ 50.000τεμ : ΤΥΠΩΣΗ 70.000τεμ : 16οΖ ΤΙΜΗ ΑΤΥΠΩΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΥΠΩΣΗ 30.000τεμ : ΤΥΠΩΣΗ 50.000τεμ : ΤΥΠΩΣΗ 70.000τεμ : ΠΟΤΗΡΙ ΧΑΡΤΙΝΟ HOT ΜΑΥΡΟ 16οΖ (GE:44-115) (ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 40 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ S0 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 10.000 ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 30.000 ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 50.000 ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΤΥΠΩΣΗΣ 70.000 ΤΕΜ. ΜΑΚΕΤΑ ΔΩΡΕΑΝ (μόνο για τα 10.000 = 80€/χρώμα) ΠΑΡΑΔΟΣΗ 3 ΜΗΝΕΣ (απο έγκρισή μακέτας;) ΠΟΤΗΡΙ ΡΕΤ (κρυσταλιζέ) 12οΖ 92mm (ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 20 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΜΑΚΕΤΑ-ΚΛΙΣΕ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 3 ΜΗΝΕΣ από έγκριση μακέτας ΠΟΤΗΡΙ ΡΕΤ (κρυσταλιζέ) 16οΖ 92mm (ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 20 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΜΑΚΕΤΑ-ΚΛΙΣΕ: ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΕΡΑΔΟΣΗ 3 ΜΗΝΕΣ από έγκριση μακέτας ΠΩΜΑ ΠΟΜΠΕ ΡΕΤ για 12 &16οΖ 92mm (ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 20 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΠΟΤΗΡΙΑ DOUBLE WALL (διπλότοιχα) ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 20 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 25 ΤΕΜ. ΜΑΚΕΤΑ-ΚΛΙΣΕ : ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 3 ΜΗΝΕΣ 8οΖ ΤΙΜΗ ΑΤΥΠΩΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΤΥΠΩΣΗ 30.000τεμ : ΤΥΠΩΣΗ 50.000τεμ : ΤΥΠΩΣΗ 70.000τεμ : 14οΖ ΤΙΜΗ ΑΤΥΠΩΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΥΠΩΣΗ 30.000τεμ : ΤΥΠΩΣΗ 50.000τεμ : ΤΥΠΩΣΗ 70.000τεμ : 16οΖ ΤΙΜΗ ΑΤΥΠΩΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΥΠΩΣΗ 30.000τεμ : ΤΥΠΩΣΗ 50.000τεμ : ΤΥΠΩΣΗ 70.000τεμ : ΠΟΤΗΡΙΑ RIPPLE WALL (γκοφρέ-ριγέ) ΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ 20 ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΤΩΝ 25 ΤΕΜ. ΜΑΚΕΤΑ-ΚΛΙΣΕ : ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 3 ΜΗΝΕΣ 8οΖ ΤΙΜΗ ΑΤΥΠΩΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΤΥΠΩΣΗ 50.000ιεμ : 14οΖ ΤΙΜΗ ΑΤΥΠΩΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΤΥΠΩΣΗ 50.000τεμ: 16οΖ ΤΙΜΗ ΑΤΥΠΩΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟΥ : ΤΥΠΩΣΗ 50.000ιεμ :