ΜΠΛΟΚ ΛΑΧΝΟΙ ΦΙΣ ΜΑΡΚΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΙ

ΛΑΧΝΟΙ – “ΦΙΣ” ΜΑΡΚΑΣ ΔΙΠΛΟΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΙ
απο το 1 εώς 100.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
(Σε ποικιλία χρωμάτων : Λευκά-ρόζ-κίτρ.-πράσ.-σιέλ)

 

ΛΑΧΝΟΙ – “ΦΙΣ” ΜΑΡΚΑΣ ΔΙΠΛΟΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΙ απο το 1 εώς 100. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ (Σε ποικιλία χρωμάτων : Λευκά-ρόζ-κίτρ.-πράσ.-σιέλ)