ΔΙΣΚΟΙ – ΠΑΝΕΡΙΑ – ΚΑΛΑΘΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

28 ΔΙΣΚΟΙ – ΠΑΝΕΡΙΑ – ΚΑΛΑΘΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

 

ΔΙΣΚΟΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΔΙΣΚΟΙ / ΠΑΝΕΡΙΑ / ΚΑΛΑΘΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΛΙΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΥΛΟΥΛΙΠΝ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΙΑ 13 15 ΓΑΡΥΦΑΑΑ 30Χ36αυ ΚΑΛΛΟΙ / I1ΑΝΚΡΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΝ 30cm ΙΙΛΓΛΤΟ UUOINO No ΡΛ2-580 ΔΙΣΚΟΙ FOAM Λ ΜΑΥΡΟΙ & ΧΡΥΣΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΙΊΛ ί 12 ΓΑΡΥΦΑΑΑ No: Ζ32 CE: 42-062 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 32,5X2T0X2,5em ΑΕΣΜΙ Λ 150 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΕΜΑ 4 ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΥΙΣΚΟΙ Ι-ΌΛΜ Β ΜΑΥΡΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΠΑ ±6 ΓΑΡΥΦΑΑΑ Νυ:>7 CE:44.%1 ΥΙΛΣΤΛΣΕΙΣ: 27Χ 10Χ2οιιι ΥΕΣΜΙΑΛ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) AENLV 8 ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΥΙΣΚΟΙ ΚΟΛΜ Β ΑΣΠΡΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΓΙΑ ·:8 ΓΑΡΥΦΑΑΑ No: ΡΤ222 CE.42 00<> ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 27Χ 18,5Χ3,5αη (ΔΕΜΑ250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΙΙΛΛΕΤΛ 15 ΔΕΜΑΤΩΝ ΔΙΣΚΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΠΑ 8 ΓΑΡΥ ΦΑΑΑ No: S7 CE: -Η 077 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ :27XPX2cm ΔΕΣΜΙΔΑ 1(H) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΕΜΑ 8 ΔΕΣΜΙΔΩΝ